Phân phối chương trình văn học địa phương Thanh Hoá

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sở GD và ĐT
Người gửi: D­ương Văn Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:50' 13-05-2013
Dung lượng: 57.0 KB
Số lượt tải: 90
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC
PHẦN NGỮ VĂN ĐỊA PHƯƠNG CẤP THCS
(Kèm theo Công văn số: 203 /BGDĐT-GDTrH ngày 4 tháng 2 năm 2013 của Sở GDĐT)

1. Mục tiêu của việc điều chỉnh nội dung dạy học phần Ngữ văn địa phương Thanh Hóa
Thực hiện kế hoạch giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ công văn 5977/BGD&ĐT-GDTrH ngày 07/7/2008 về việc hướng dẫn thực hiện nội dung giáo dục địa phương các môn ở cấp THCS và cấp THPT.
Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy và học phù hợp với chuẩn kiến thức kĩ năng và mục tiêu giáo dục, phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế địa phương các nhà trường.
Điều chỉnh nội dung dạy học theo chỉ đạo biên soạn chương trình Ngữ văn địa phương Thanh Hóa
2. Thời gian thực hiện
Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa (SGK) của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2013 và được áp dụng từ năm học 2012 - 2013. Chính thức thực hiện từ học kì 2 năm học 2012-2013.
3. Hướng dẫn thực hiện các nội dung
Ngoài các nội dung đã hướng dẫn cụ thể trong văn bản, trong cột Hướng dẫn thực hiện tên bài, số tiết ở các bảng dưới đây cần lưu ý thêm một số vấn đề sau:
Do thời lượng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với chương trình Ngữ văn địa phương có tổng số tiết ít nên sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa biên soạn tài liệu phong phú hơn, tạo điều kiện để giáo viên và học sinh lựa chọn nên kiến thức có tính chất mở.
Trên cơ sở khung phân phối chương trình của môn học, phòng GDĐT chỉ đạo các trường và GV điều chỉnh thống nhất chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học dưới đây.
Toàn bộ văn bản này được nhà trường in sao gửi cho tất cả GV bộ môn.

1. Lớp 6
Bài
Tên bài
Tuần
Tiết

1
Phần Văn và Tập làm văn
19
70-71

2
Phần Tiếng Việt
24
87

3
Phần Văn và Tập làm văn
37
139-1402. Lớp 7

Bài
Tên bài
Tiết

1
Phần Tiếng Việt
69

2
Phần Văn
74

3
Phần Văn và Tập làm văn
133-134

4
Phần Tiếng Việt
137-138


3. Lớp 8
Bài
Tên bài
Tiết

1
Phần Tiếng Việt
31

2
Phần Văn
52

3
Phần Tập làm văn
92

4
Phần văn và Tập làm văn
121

5
Phần Tiếng Việt
138


4. Lớp 9
Bài
Tên bài
Tiết

1
Phần Văn
42

2
Phần Tiếng Việt
63

3
Phần Tập làm văn
101

4
Phần Tiếng Việt
133

5
Phần Tập làm văn
143

GIÁM ĐỐC
(đã kí)Phạm Thị Hằng

UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

Số: 203 /SGD&ĐT-GDTrH
Vv hướng dẫn thực hiện điều chỉnh chương trình Ngữ văn địa phương THCS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 4 tháng 2 năm 2013
Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, thành phố

Thực hiện kế hoạch giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ công văn 5977/BGD&ĐT-GDTrH ngày 07/7/2008 về việc hướng dẫn thực hiện nội dung giáo dục địa phương các môn ở cấp THCS và cấp THPT.
1. Sở Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh chương trình Ngữ văn địa phương THCS từ năm học 2012 - 2013 theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, thành phố chỉ đạo các trường THCS thực hiện thống nhất phân phối chương trình điều chỉnh phần Ngữ văn địa phương theo hướng dẫn của sở Giáo dục và Đào tạo (gửi đính kèm). Thực hiện giảng dạy theo tài liệu Ngữ văn mới biên soạn năm 2012.